Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

14:36, 09/10/2019

Kính gửi các quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C.

     Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 10 năm 2019 của HĐQT Công ty về việc: "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

Nội dung nghị quyết đề nghị quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng!

 

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C