Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

08:47, 22/07/2019

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

      Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung thông báo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C