Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

10:45, 26/09/2019

Căn cứ theo Quyết định số 27/2019/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 9 năm 2019 vủa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex. Nội dung cụ thể đề nghị xem file bên dưới.

Trân trọng thông báo!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C