Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

QUYẾT ĐỊNH THÔI GIAO NHIỆM VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

16:15, 21/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Quyết định thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung Quyết định đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C