Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

CHỐT DANH SÁCH QUYỀN NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

13:23, 27/06/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.

Nội dung Quyết định đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C