Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

11:39, 21/06/2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Ngày 21/06/2019, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex nhận được Quyết định số: 47821/QĐ-TKT7 ngày 20/06/2019 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty cổ phần VINACONEX P&C Công bố thông tin Quyết định cuar Cục thuế TP Hà Nội. 

Nội dung Quyết định, đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C