Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (THAY ĐỔI LẦN THỨ 8)

16:49, 29/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 8) Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 8) đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C