Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

13:41, 25/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Nội dung Quy chế đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C