Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

QUYẾT ĐỊNH THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018 BẰNG TIỀN

09:59, 27/06/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền.

Nội dung Quyết định đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C