Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

THÔNG BÁO THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

14:24, 17/07/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Thông báo thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.

Nội dung Thông báo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C