Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động định kỳ cho CBCNV Công ty và các đơn vị thành viên.

08:10, 27/09/2019

      Ngày 25/9/2019, tại Hội trường Nhà quản lý và điều hành các công trình thủy điện (xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa), thường trực Hội đồng An toàn - Vệ sinh lao động Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho CBCNV Công ty và các đơn vị thành viên năm 2019. Đồng chí Phạm Bảo Long - Phó Tổng Giám đốc thường trực, đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tới dự khai mạc.

    Đồng chí Phạm Bảo Long - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

 Được Công ty mời tham gia giảng dạy lần này là những Giảng viên của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa. Mục đích lớp tập huấn lần này là trang bị  và bổ sung những kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cho cán bộ người lao động công ty, qua đó giúp cho các cơ sở  nâng cao nhận thức và thực hiện tốt  hơn các công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tại đơn vị mình; trang bị  bảo hộ lao động, các phương tiện, thiết bị làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động; tổ chức tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động nhằm tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, tạo điều kiện cho các cơ sở trong toàn công ty hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

CBCNV Công ty Vinaconex P&C và các đơn vị thành viên tham gia lớp huấn luyện.

     Tại lớp tập huấn, các CBCNV được quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ; những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động; Những yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại đơn vị; Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc được giao; Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động… Qua đó, giúp CBCNV Công ty nâng cao nhận thức về vấn đề này. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra và được cấp thẻ An toàn, vệ sinh lao động.

Những kiến thức về An toàn vệ sinh lao động đã được các Chuyên viên Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa truyền đạt tại lớp huấn luyện

            Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức ATVSLĐ; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng, triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; Trang bị đầy đủ nội quy lao động, quy trình sản xuất, biện pháp làm việc an toàn; trang cấp thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ cá nhân cho người lao động, đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân vi phạm./.

 

VINACONEX P&C