Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty CP Vinaconex P&C tổ chức thi sát hạch An toàn và sử lý sự cố thiết bị công trình có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV các nhà máy thủy điện trực thuộc tại Thanh Hóa.

09:18, 09/10/2019

    Ngày 7 và 8/10/2019, tại Hội trường Nhà quản lý và điều hành các công trình thủy điện (xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa), thường trực Hội đồng An toàn - Vệ sinh lao động; Hội đồng kiểm tra, sát hạch Quy trình vận hành và sử lý sự cố máy, thiết bị công trình Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã tổ chức kỳ thi sát hạch “An toàn và sử lý sự cố thiết bị công trình có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cho các chức danh vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty CP Vinaconex P&C tại Thanh Hóa.

     Tham gia kỳ thi lần này có 74 cán bộ của cả 3 đơn vị là: Nhà máy thủy điện Cửa Đạt; Nhà máy thủy điện Xuân Minh; Nhà máy thủy điện Bái Thượng. Mục đích kỳ sát hạch lần này là kiểm tra, đánh giá những kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng như kỹ năng sử lý sự cố thiết bị công trình cho các chức danh vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện thuộc công ty, qua đó giúp cho các nhà máy nâng cao nhận thức và thực hiện tốt  hơn các công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử lý kịp thời, an toàn và hiệu quả các sự cố thiết bị máy móc tại đơn vị mình, tạo điều kiện cho các cơ sở trong toàn công ty quản lý, vận hành thiết bị máy móc đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

           Một số hình ảnh về kỳ thi sát hạch:

 

VINACONEX P&C