Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo về việc phát động cuộc thi sáng tác Slogan cho Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

13:37, 09/07/2019

Kính gửi:       - Toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

                      - Toàn thể CBCNV các đơn vị thành viên.

 

          Để phù hợp với định hướng, mục tiêu, chiến lược và mô hình tổ chức của Công ty trong giai đoạn tới, Ban Tổng Giám đốc và Tổ chức Công đoàn Công ty thống nhất phát động cuộc thi sáng tác Slogan, lấy mục tiêu phát triển Công ty làm trọng tâm nhằm đẩy mạnh hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty sau 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Nội dụng cụ thể có văn bản đính kèm

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C