Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tin tức nổi bật

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.

25/05/2020

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Họp đánh giá, kiểm điểm công tác phối hợp trong vận hành hồ chứa nước Cửa Đạt trước mùa mưa lũ.

24/05/2020

Họp đánh giá, kiểm điểm công tác phối hợp trong vận hành hồ chứa nước Cửa Đạt trước mùa mưa lũ.

Tổ chức Lễ ký kết và công bố đầu tư trái phiếu VCP.BOND.2020 TPBank, MBS&VCP.

22/05/2020

Tổ chức Lễ ký kết và công bố đầu tư trái phiếu VCP.BOND.2020 TPBank, MBS&VCP.

Thư của Chủ tịch HĐQT Công ty gửi các cổ đông, đối tác và tập thể CBCNV nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Công ty (18/05/2004 - 18/05/2020)

18/05/2020

Thư của Chủ tịch HĐQT Công ty gửi các cổ đông, đối tác và tập thể CBCNV nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Công ty (18/05/2004 - 18/05/2020)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C thành công tốt đẹp.

16/05/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C thành công tốt đẹp.

VINACONEX P&C khẳng định năng lực tổng thầu thi công xây lắp các công trình thủy điện

05/05/2020

VINACONEX P&C khẳng định năng lực tổng thầu thi công xây lắp các công trình thủy điện

Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kiểm tra công tác SXKD, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch CoVid - 19 tại các Nhà máy thủy điện.

17/04/2020

Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kiểm tra công tác SXKD, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch CoVid - 19 tại các Nhà máy thủy điện.

Phó tổng Giám đốc thường trực Công ty kiểm tra công tác tổng thầu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp thiết bị nhà máy thủy điện Đăk Glun – tỉnh Bình Phước

16/04/2020

Phó tổng Giám đốc thường trực Công ty kiểm tra công tác tổng thầu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp thiết bị nhà máy thủy điện Đăk Glun – tỉnh Bình Phước

Công ty cổ phần Vinaconex P&C ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid - 19

30/03/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid - 19

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký Tổng Giám đốc Công ty.

26/03/2020

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác nhân sự thuộc Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng

12/03/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác nhân sự thuộc Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng

Công ty cổ thủy điện Xuân Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

06/03/2020

Công ty cổ thủy điện Xuân Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C phối hợp cùng lãnh đạo huyện Thường Xuân và Công ty cổ phần thủy điện Xuân Minh tổ chức Tết trồng cây.

02/03/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C phối hợp cùng lãnh đạo huyện Thường Xuân và Công ty cổ phần thủy điện Xuân Minh tổ chức Tết trồng cây.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

14/02/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy số 1 (H1)

13/02/2020

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy số 1 (H1)

VINACONEX P&C