Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tin tức nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX -VINACONEX P&C TỔ CHỨC CHO CBCNV ĐI THAM QUAN HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

02/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX -VINACONEX P&C TỔ CHỨC CHO CBCNV ĐI THAM QUAN HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX HỌP PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

21/03/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX HỌP PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

18/03/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

14/03/2019

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ DỰ PHÒNG CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT NĂM 2019

08/03/2019

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ DỰ PHÒNG CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT NĂM 2019

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

06/03/2019

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI KHU NHÀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

06/03/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI KHU NHÀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CHÂU Á (AIDC) TẠI LÀO

25/02/2019

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CHÂU Á (AIDC) TẠI LÀO

ĐOÀN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C TRONG NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

12/02/2019

ĐOÀN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C TRONG NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ VĂN HÓA THÔN XUÂN MINH I, XÃ XUÂN CAO, HUYỆN THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA

28/01/2019

KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ VĂN HÓA THÔN XUÂN MINH I, XÃ XUÂN CAO, HUYỆN THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA

Đoàn lãnh đạo cấp cao Công ty TNHH Đầu tư, Phát triển và Xây dựng Châu Á (AIDC) đến thăm và làm việc tại Công ty CP Vinaconex P&C.

25/01/2019

Đoàn lãnh đạo cấp cao Công ty TNHH Đầu tư, Phát triển và Xây dựng Châu Á (AIDC) đến thăm và làm việc tại Công ty CP Vinaconex P&C.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX (VINACONEX P&C) THĂM HỎI TẶNG QUÀ TẾT CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO, CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

22/01/2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX (VINACONEX P&C) THĂM HỎI TẶNG QUÀ TẾT CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO, CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - VINACONEX P&C TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018

10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - VINACONEX P&C TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018

Nhân dịp năm mới 2019, Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinaconex P&C chúc tết toàn thể CBCNV khối văn phòng và triển khai Họp giao ban SXKD tháng 1/2019, công bố một số Quyết định về công tác nhân sự của Công ty

03/01/2019

Nhân dịp năm mới 2019, Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinaconex P&C chúc tết toàn thể CBCNV khối văn phòng và triển khai Họp giao ban SXKD tháng 1/2019, công bố một số Quyết định về công tác nhân sự của Công ty

Đảng Bộ Công ty cổ phần vinaconex P&C tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các tổ chức thuộc Đảng bộ công ty

11/12/2018

Đảng Bộ Công ty cổ phần vinaconex P&C tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các tổ chức thuộc Đảng bộ công ty

VINACONEX P&C